QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
THÔNG TƯ

QUY ĐỊNH QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ MÔI TRƯỜNG​

BỘ TRƯỞNG BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG
Căn cứ Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật ngày 29 tháng 6 năm 2006;
Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01 tháng 8 năm 2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật;
Căn cứ Nghị định số 25/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 3 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tài nguyên và Môi trường, đã được sửa đổi, bổ sung tại Nghị định số 19/2010/NĐ-CP ngày 05 tháng 3 năm 2010 của Chính phủ và Nghị định số 89/2010/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2010 của Chính phủ;
Theo đề nghị của Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Vụ trưởng Vụ Khoa học và Công nghệ, Vụ trưởng Vụ Pháp chế,

QUY ĐỊNH:
Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường: QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp.
Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 02 năm 2012.
Điều 3. Tổng cục trưởng Tổng cục Môi trường, Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường, Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Thông tư này.

Nơi nhận:
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Quốc hội;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Các Bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ;
- Cơ quan trung ương của các đoàn thể;
- HĐND, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Sở Tài nguyên và Môi trường các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Công báo; Cổng TTĐT của Chính phủ;
- Các đơn vị thuộc Bộ TN&MT, Website của Bộ TN&MT;
- Lưu VT, TCMT, KHCN, PC, Th (230).
 

Đính kèm

  • 47_2011_TT-BTNMT.doc
    81.3 KB · Lượt xem: 4,587

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp có những điểm thay đổi so với QCVN 24:2009/BTNMT như sau:
- Thay đổi thông số: Độ màu, COD, Dầu mỡ khoáng, Clorua, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng nitơ
- Bỏ giới hạn đối với thông số: Mùi, Thiếc, Dầu mỡ động thực vật
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QCVN 40:2011/BTNMT - Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải công nghiệp có những điểm thay đổi so với QCVN 24:2009/BTNMT như sau:
- Thay đổi thông số: Độ màu, COD, Dầu mỡ khoáng, Clorua, Tổng hóa chất bảo vệ thực vật clo hữu cơ, Tổng nitơ
- Bỏ giới hạn đối với thông số: Mùi, Thiếc, Dầu mỡ động thực vật
lỡ nhận xét rồi thì nói rõ luôn đi em: thay đổi lên hay xuống --> mọi người có đoán ra tại sao lại thay đổi ko ??
 

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
lỡ nhận xét rồi thì nói rõ luôn đi em: thay đổi lên hay xuống --> mọi người có đoán ra tại sao lại thay đổi ko ??
Tất cả các thông số thay đổi đều lên. Thông số thường quan tâm là COD quy định mới (A: 75; B:150) so với cũ (A: 50; B:100); Tổng Nito quy định mới (A: 20; B:40) so với cũ (A: 15; B:30)
Hầu hết các nhà máy nằm trong KCN thì thường phải đấu nối vào HTXLNT tập trung, các KCN cũng có TC tiếp nhận riêng. Do đó, em nghĩ thay đổi để tạo điều kiện xả thải cho các doanh nghiệp
 

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tất cả các thông số thay đổi đều lên. Thông số thường quan tâm là COD quy định mới (A: 75; B:150) so với cũ (A: 50; B:100); Tổng Nito quy định mới (A: 20; B:40) so với cũ (A: 15; B:30)
Hầu hết các nhà máy nằm trong KCN thì thường phải đấu nối vào HTXLNT tập trung, các KCN cũng có TC tiếp nhận riêng. Do đó, em nghĩ thay đổi để tạo điều kiện xả thải cho các doanh nghiệp
Chắc 1 phần cũng do khủng hoảng kinh tế, lạm phát cao nên phải giảm tải cho doanh nghiệp (bằng chứng là ra đời 1 số văn bản giảm tải về thuế)
 

phamhien90

Cây ăn trái
Bài viết
94
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ở mức cũ thấp hơn nên xử lý của doanh nghiệp khó đạt đc hơn chứ ạ. Hihi. Thank bác phongvutran đã share nhé.
Nói như vậy có nghĩa là khi quyết định một QC thì dựa vào: 1. Mức chịu đựng của doanh nghiệp; 2. Nhà nước cần; và không có cái thứ 3 nghĩa là cái khả năng đồng hóa của MT hả các bác???
 

yalyheocon

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ở mức cũ thấp hơn nên xử lý của doanh nghiệp khó đạt đc hơn chứ ạ. Hihi. Thank bác phongvutran đã share nhé.
Nói như vậy có nghĩa là khi quyết định một QC thì dựa vào: 1. Mức chịu đựng của doanh nghiệp; 2. Nhà nước cần; và không có cái thứ 3 nghĩa là cái khả năng đồng hóa của MT hả các bác???

Không hẳn đâu bạn ơi! Nói như vậy là sai đó. Muốn đưa ra 1 QC hay 1 văn bản mới nào đó là cả 1 quá trình dài, tham khảo, xin ý kiến đóng góp của các bộ phận, ban nghành liên quan sao cho phù hợp và chính xác hơn! Và mình nghĩ cái thứ 3 mới là cái quan trọng đó, chứ không người ta chẳng ra cái Quy chuẩn này chi cho mệt!(^_^)
 

yalyheocon

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
hồ chí minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ờ!
Tiêu chuẩn môi trường hả chú em? Mình cũng đã học ngành quản lý nhưng không học môn này. Vậy chắc chú em rành hơn mình rồi. Nhưng có 1 điều là hệ thống của mình phức tạp lắm, kể cả cách diều hành và hoạt động. Đôi lúc chồng chéo mà không hiệu quả, đôi lúc đề ra mà giống như bắt bí, làm khó lẫn nhau í!
 

thientuc

Mầm 2 lá
Bài viết
39
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Việc sửa đổi trong QCVN 40 này cũng có cái khó hiểu thật, trong thông tư quy định về cơ sở gây ô nhiễm môi trường, thông tư 07/2007 TT BTNMT không quy định mùi thì trong quy chuẩn 24:2009 có quy định với thông số mùi. Bây giờ các dự thảo sửa đổi TT 07/2007 có quy định mùi thì trong QCVN lại không đề cập đối với thông số mùi.
Mong các Anh, Chị giải đáp giùm, chân thành cảm ơn !
 

thientuc

Mầm 2 lá
Bài viết
39
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thay đổi trong QCVN 40

Việc sửa đổi trong QCVN 40 này cũng có cái khó hiểu thật, trong thông tư quy định về cơ sở gây ô nhiễm môi trường, thông tư 07/2007 TT BTNMT không quy định mùi thì trong quy chuẩn 24:2009 có quy định với thông số mùi. Bây giờ các dự thảo sửa đổi TT 07/2007 có quy định mùi thì trong QCVN lại không đề cập đối với thông số mùi.
Mong các Anh, Chị giải đáp giùm, chân thành cảm ơn !
 
scroll-topTop