QĐ 3733/2002/BYT và QCVN 05/2013/BTNMT

An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình đang làm đề án bảo vệ môi trường cho cây xăng, qua tham khảo một số tài liệu, phần đánh giá ô nhiễm môi trường không khí, thấy một số đề án so sánh với QĐ TC 3733/BYT một số lại so sánh với QCVN 05:2013. Mình vẫn không hiểu lắm, bạn nào biết có thể giải đáp giúp mình được không ạ. Mình cảm ơn ạ
 
scroll-topTop