Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

QĐ khoảng cách sản xuất an toàn về MT đối với 1 số ngành

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Khoảng cách sản xuất an toàn của một số ngành sản xuất được quy định lại Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT.
Nhớ xem kĩ nha vì khoảng cách này đảm bảo thì mới cho xây dựng và hoạt động đó!
Đặc biệt đối với một số ngành sản xuất hóa chất, chiết nạp khí, phân bón hóa học, thuộc da, dệt nhuộm, pin,....
 

Đính kèm

Top