QLCTNH ở trường học

tndt88

Mầm xanh
Bài viết
22
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Một số loại chất thải nguy hại điển hình có thể có ở trường học: Bóng đèn huỳnh quang (tuýp, compact), vỏ hộp mực in thải, hóa chất thải từ phòng thí nghiệm, bao bì cứng thải bằng nhựa nhiễm thành phần nguy hại, bao bì cứng thải bằng kim loại nhiễm thành phần nguy hại, găng tay, giẻ lau, giấy bìa dính hóa chất, bao bì cứng thải bằng vật liệu khác nhiễm thành phần nguy hại (thủy tinh, composite), pin - ắc quy thải, linh kiện, thiết bị điện tử thải.
 
scroll-topTop