Ứng dụng Gom Rác GRAC

Nước thải quá trình lên men hiếu khí!???

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Có ai biết quá trình lên men hiếu khí các hợp chất hữu cơ trong nước thải diễn ra thế nào không?Và điều kiện để nó xảy ra là gì???các bác, các anh, các chị,...ai hiểu về vấn đề này thì giảng cho oriole được tỏ tường nhé!!!
 
Top