Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Quá trình oxy hoá nâng cao xử lý nước thải rỉ rác Gò Cát

daibangxanh

Well-Known Member
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Thông tin chung về đề tài :
- Tên đề tài : Áp dụng các quá trình oxi hóa nâng cao (AOPs) để xử lý nước rỉ rác đã qua xử lý sinh học ở nhà máy xử lý Gò Cát, thực hiện trên hệ pilot 15-20 m3/ngày.

- Chủ nhiệm đề tài : GS. TSKH. Trần Mạnh Trí
- Cơ quan chủ trì : Trung tâm Công nghệ Hóa học và Môi trường
(ECHEMTECH)
- Thời gian thực hiện : bắt đầu : 1/12/2006 ; kết thúc : 1/04/2007
- Kinh phí được duyệt : 275.000.000 đ
- Kinh phí đã cấp : 200.000.000 đ theo TB số 195/TB-SKHCN ngày
13/11/2006
Link download:
http://www.fileden.com/files/2007/10/26/1542977//Go_Cat_Baocao.pdf
http://www.mediafire.com/?3lwbmozjiby
 
Top