Quản lí chất thải rắn Quận 2

chicong102

Mầm xanh
Bài viết
6
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
NHẬN XÉT: DỰ BÁO SẢN LƯỢNG RÁC QUA CÁC NĂM( QUẬN THỦ ĐỨC)
Tổng khối lượng rác trong năm 2009 là:83588,1 tấn
Năm 2010 tổng khối lượng rác dự báo là: 87767,51 tấn
Năm 2015 tổng khối lượng rác dự báo lên tới: 112016,1 tấn
Đến năm 2020 tổng khối lượng rác dự báo vào khoảng: 142964 tấn

NHẬN XÉT VỀ TÌNH HÌNH THU GOM VẬN CHUYỂN

Rác trên địa bàn Quận được thu gom bởi hai hệ thống:
- Công ty Công trình GTDT và QLN, gổm có 11 xe tải các loại (có 5 xe tải trọng từ 10- 11 tấn, 4 xe từ 7- 10 tấn và 2 xe 4,5 tấn) với 9 xe Daewoo và 2 KIA.
- Hệ thống thu gom rác dân lập (RDL) gồm 173 đường dây rác, trước kia sử dụng chủ yếu phương tiện xe ba gác và xe tự chế để thu gom, nhưng nay đã chuyển đổi qua các loại xe hiện đại hơn. Tỷ lệ chuyển đổi xe hiện nay đã được 60%
Rác được các đội thu gom RDL và Công ty Công trình GTDT và QLN thu gom về 8 Bô rác của Quận, với sức chứa khoảng 210,03 tấn, sau đó sẽ được các xe ép rác vận chuyển đến bãi rác Phước Hiệp (Củ Chi).

Bảng Thống kê khả năng lưu chứa của các Bô rác hiện hữu


STT Địa bàn, phường Điểm tập trung thu gom vận chuyển Thông số bô Diệng tích (m2) Công suất chứa (m3) Tương đương khối lượng (tấn)
Dài Rộng Cao
1 Linh Đông Bô Gò Dưa 6.2 5.2 2 32.24 64.48 18.91
2 Tam phú Bô Tâm Thần 7.4 7.5 2 55.50 111.00 32.55
3 Tam Phú Bô Sở Gà 7.9 8.7 2 68.30 136.59 40.06
4 Linh Xuân Bô Linh Xuân 8.0 10.0 2 80.00 160.00 46.92
5 Linh Trung Bô Cầu Đa Khoa 6.5 6.4 2 41.60 83.20 24.40
6 Linh Trung Khu Phố 6
7 Trường Thọ Bô Trường Thọ 7.2 7.2 2 51.84 103.68 30.40
8 Linh Tây Bô COLUSA 5.4 5.3 2 28.62 57.24 16.79
Tổng cộng 358.1 716.19 210.03

(Nguồn: Số liệu Thống kê thực tế của Công ty Công trình GTDT và QLN)
AI CẦN GỌI VÀO SỐ 01674568792
 
  • Thread starter trungn1
  • Ngày gửi
scroll-topTop