Quản lý chất lượng nhằm cải tiến công việc của bạn

MrDoan89

Cây công nghiệp
Bài viết
308
Nơi ở
Quảng Ngãi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bạn đang thực hiện quản lý chất lượng cho các sản phẩm và dịch vụ hiện tại nên bạn sẽ biết được bạn cần điều chỉnh ở đâu, bằng phương pháp gì để có thể loại trừ được những thiệt hại do kém chất lượng. Không những thế, bạn cũng có thể tìm thấy những biện pháp khác để có thể nâng cao được chất lượng cho sản phẩm và dịch vụ đó. Đó là quản lý chất lượng nhằm cải tiến hiệu quả công việc.

Trên thực tế, hoạt động sản xuất kinh doanh luôn biến động, kéo theo tính hiệu quả kinh doanh cũng biến động theo. Sự xuất hiện mới những đối thủ cạnh tranh, sự phát minh một kỹ thuật mới hay một biến động nào khác về thị trường, môi trường kinh tế xã hội đều đem lại những cơ hội và thách thức mới cho bạn.

Bạn sẽ phải thay đổi chất lượng sản phẩm và dịch vụ của mình để giành lại hay tìm mới những thị trường do có thêm đối thủ cạnh tranh mới. Việc cải tiến đó của bạn cũng cần được quản lý sao cho bạn luôn chủ động trong kế hoạch sản xuất kinh doanh của mình.

Như vậy, cách thức quản lý chất lượng hiện tại của bạn nên có tính mở để có thể thích ứng với những thay đổi hay cải tiến mà bạn thực hiện trong tương lai để vẫn duy trì hay nâng cao hơn hiệu quả kinh doanh. Vậy bạn nên quản lý chất lượng theo cách thức nào?

Nhiều doanh nghiệp tại Việt Nam và trên thế giới áp dụng cách thức quản lý chất lượng dựa trên mô hình Vòng tròn Deming P-D-C-A và đã thành công. Theo mô hình này, mọi nhiệm vụ đều là một quá trình của 4 bước nối tiếp nhau liên tục: Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra – Hành động cải tiến.

Hoạch định – Bạn cần đặt ra mục tiêu, vạch ra các bước thực hiện và phân bổ nguồn lực để thực hiện trong một khoảng thời gian nhất định;

Thực hiện – Quá trình các hoạt động để đạt được mục tiêu đề ra;

Kiểm tra – Việc xem xét đánh giá các kết quả, hiệu quả của việc thực hiện;

Hành động cải tiến – Hành động điều chỉnh, khắc phục hay những thay đổi để bắt đầu cho chu kỳ mới, bắt đầu từ hoạch định.
 
scroll-topTop