Quản lý chất thải nguy hại! Giúp em!

volcanoinice

Mầm xanh
Bài viết
20
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Em đang chuẩn bị thi môn "Quản Lý chất thải nguy hại" :26: . Có mấy bài tập sau. Các bác đọc bài, bác nào biết vào giúp đỡ em với :005:
Đề bài như sau:
Bài 1: Nhà máy Phân lân Bắc Giang xả nước thải ra con sông Thương (sông Thương cấp nước sinh hoạt cho dân quanh vùng) qua con mương có chiều dài là 2km. Hỏi:
+QCMT nào được áp dụng đối với nước trong con mương.
+QCMT nào được áp dụng đối với nước chảy vào sông Thương.
Bài 2: Xác định nguồn phát sinh chất thải nguy hại (nêu tên các dạng rắn, lỏng, khí) của:
+Nhà máy giấy Bãi Bằng
+Nhà máy nhiệt điện Phả Lại
Bài 3: Ví dụ như vụ nhà máy Vedan. Hỏi:
+Trách nhiệm của phòng cảnh sát môi trường
+Trách nhiệm của cán bộ môi trường
+Trách nhiệm của sở TN & MT
+Trách nhiệm của cộng đồng
+Trách nhiệm của cán bộ địa phương
Bài 4: Cho 1 bãi rác, Khu công nghiệp. Hãy phân tích:
+Chủ nguồn thải
+Chủ vận chuyển
+Chủ thu gom
+Chủ xử lý
+Và trách nhiệm của từng người
:018:
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
sao quản lý chất thải nguy hại mà có vụ nước thải này nhỉ ? --> bạn có nhầm môn ko

Câu 1:
+QCMT nào được áp dụng đối với nước trong con mương.
QCVN 08 : 2008/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ CHẤT LƯỢNG NƯỚC MẶT
National technical regulation on surface water quality
+QCMT nào được áp dụng đối với nước chảy vào sông Thương.
QCVN 24: 2009/BTNMT QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA VỀ NƯỚC THẢI CÔNG NGHIỆP
National Technical Regulation on Industrial Wastewater
Cột A
Chưa tìm thấy QCVN nước thải cho nhà máy sx phân, bạn nào có thì update
Câu 4: Thông tư 12/2006/TT-BTNMT full
Câu 2: tìm các ĐTM
Câu 3: một số ý đã có trên diễn đàn, bạn nên hỏi phần nào chưa biết
 

MrRau

Cỏ 3 lá
Bài viết
53
Nơi ở
Khánh Hòa
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Câu 4: Thông tư 12/2006/TT-BTNMT full

Cái này không đúng rồi, vì TT 12/2006/TT-BTNMT quy định về quản lý...... chất thải nguy hại. Còn câu hỏi là về bãi rác thì có thể là chất thải thông thường hoặc chất thải nguy hại, nên tham khảo Nghị định số 59/2007/NĐ-CP ngày 09/4/2007 về quản lý chất thải rắn bạn à.
 
scroll-topTop