quản lý chất thải rắn sinh hoạt ở việt nam

mitin2207

Mầm xanh
Bài viết
13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
theo mình thì vấn đề cần thiết phải giải quyết đối với việc quản lý chất thải rắn ở nước ta là cần phải có 1 hệ thống thu gom hợp lý, giống như việc tổ chức phân loại rác tại nguồn ở nước ta năm rồi gặp khá nhiều khó khăn do khi người dân phân loại rác nhưng khi thu gom thì chúng ta lại gom chung lại với nhau, và 1 phần cũng do ý thức của mọi người còn kém khi đi đường thậm chí là trên xe bus mình thấy rất nhiều người và cả lơ xe nữa vẫn thản nhiên vứt rác giữa đường
 
scroll-topTop