Quản lý chất thải rắn trong nhà máy

nothingtt

Mầm xanh
Bài viết
19
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi mọi người,

Cho mình hỏi với, có ai có kinh nghiệm trong vấn đề này ko thì giúp mình nha.

Trong luật VN có luật/nghị định/thông tư nào yêu cầu hay hướng dẫn về hệ thống lưu trữ chất thải rắn trong nhà máy ko nhỉ? Thiết kế hệ thống lưu trữ tạm thời như thế nào (cho cả chất thải nguy hại và không nguy hại)???

Mình có đọc ND 59/2007 nhưng ko thấy gì cả?

Cảm ơn nhiều nhiều...
 
scroll-topTop