Quản ly CTR xây dựng

snowy

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội

snowy

Cỏ 4 lá
Bài viết
69
Nơi ở
Hà Nội
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
gom và chôn lấp theo chất thải sinh hoạt
chỗ nào cho phép như vậy hả bạn? mình thấy trong TT ghi rõ là "CTR xây dựng phải được thu gom, vận chuyển đến điểm tập kết, trạm trung chuyển và cơ sở xử lý được đầu tư xây dựng theo quy hoạch xây dựng được cấp có thẩm quyền phê duyêt"
Chủ xử ly thì "fai cung thông tin về năng lực cho Sở xây dựng tại địa phương để công bố trên website"
Mình tìm các wb của các Sở xây dựng thì k thấy có thông tin về vấn đề này nên ko biết đơn vị nào có đủ năng lực để thu gom, xử lý CTR xây dựng
 
scroll-topTop