Quản lý môi trường

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quản lý môi trường là hệ thống các biện pháp mà nhà nước sử dụng, trên cơ sở phối hợp với cơ chế thị trường, nhằm giải quyết những mâu thuẫn cơ bản giữa môi trường và phát triển trên phạm vi cả nước cũng như từng vùng sao cho có thể lường trước, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường.

Chi phí quản lý môi trường và hiệu quả quản lý:
Công tác quản lý môi trường đòi hỏi phải có chi phí nhằm thực hiện các công cụ quản lý trên thực tế. Chi phí quản lý môi trường bao gồm chi phí hành chính và chi phí chấp hành.
-Chi phí hành chính là các chi phí tổ chức thực hiện một công cụ quản lý.
-Chi phí chấp hành là các chi phí do công cụ quản lý gây ra cho nền kinh tế sau khi được thực hiện.
Lợi ích của công tác quản lý môi trường chính là số tổn thất môi trường được loại trừ. Để hoạt động quản lý môi trường có hiệu quả chi phí biên phải bằng đúng lợi ích thu được từ chi phí ấy.
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quản lý môi trường là hệ thống các biện pháp mà nhà nước sử dụng, trên cơ sở phối hợp với cơ chế thị trường, nhằm giải quyết những mâu thuẫn cơ bản giữa môi trường và phát triển trên phạm vi cả nước cũng như từng vùng sao cho có thể lường trước, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường.

Chi phí quản lý môi trường và hiệu quả quản lý:
Công tác quản lý môi trường đòi hỏi phải có chi phí nhằm thực hiện các công cụ quản lý trên thực tế. Chi phí quản lý môi trường bao gồm chi phí hành chính và chi phí chấp hành.
-Chi phí hành chính là các chi phí tổ chức thực hiện một công cụ quản lý.
-Chi phí chấp hành là các chi phí do công cụ quản lý gây ra cho nền kinh tế sau khi được thực hiện.
Lợi ích của công tác quản lý môi trường chính là số tổn thất môi trường được loại trừ. Để hoạt động quản lý môi trường có hiệu quả chi phí biên phải bằng đúng lợi ích thu được từ chi phí ấy.

Không hiểu mục đích của ĐBX khi post bài này???
 

daibangxanh

Cây cổ thụ

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ah ra vậy, mục đích của ĐBX rất hay nhưng theo anh thì nên làm thế này:

1. Đưa ra một số định nghĩa về quản lý môi trường từ các nguồn trên net, dịch cũng không khó lắm vì các khái niệm thường được mô tả bằng ngôn từ chuẩn mực.

2. Nêu ra một số vấn đề để mọi người thảo luận xoay quanh các khải niệm đó, hoặc đơn giản là thảo luận về các khác biệt của mỗi định nghĩa

Cách làm như trên sẽ giúp mọi người tăng cường thảo luận, nhìn nhận một vấn đề ở nhiều góc độ khác nhau, như vậy sẽ hiểu rõ vấn đề hơn và mỗi người sẽ có khả năng tự tư duy để mở rộng khái niệm đang thảo luận. Đây chính là cách học theo kiểu "tây" ở các nước tiên tiến. Trường ĐH ở VN chưa làm được thì trên 4Rum mình làm trước. Sẽ giúp ích cho các bạn sinh viên nhiều hơn là đưa các định nghĩa cứng nhắc trong các giáo trình sẵn có ở VN.

Quản lý môi trường là hệ thống các biện pháp mà nhà nước sử dụng, trên cơ sở phối hợp với cơ chế thị trường, nhằm giải quyết những mâu thuẫn cơ bản giữa môi trường và phát triển trên phạm vi cả nước cũng như từng vùng sao cho có thể lường trước, ngăn chặn và đảo ngược tình trạng cạn kiệt tài nguyên và suy thoái môi trường.

Thú thực là caí định nghĩa trên của ĐBX đưa ra có nhiều điểm còn "tư duy xơ cứng" ;-), ví dụ như:

- Tại sao QLMT chỉ là các biện pháp mà nhà nước sử dụng? nhà nước mới có quyền quản lý hay sao?

- Dùng những ngôn từ đao to búa lớn như: ...giải quyết những mâu thuẫn cơ bản giữa môi trường và phát triển...

- hay quá trình cạn kiệt tài nguyên thì làm sao mà đảo ngược được? chỉ làm chậm lại chứ đối với tài nguyên không tái tạo thì trước sau gì chả hết ;-(

Ví dụ mọi người có thể tham khảo 2 định nghĩa sau đây về QLMT:

Environmental management: an attempt to control human impact on and interaction with the environment in order to preserve natural resources

http://dictionary.reference.com/browse/environmental+management

hay:
Environmental management is not, as the phrase could suggest, the management of the environment as such, but rather the management of interaction by the modern human societies with, and impact upon the environment. The three main issues that affect managers are those involving politics (networking), programs (projects), and resources (money, facilities, etc.)

http://en.wikipedia.org/wiki/Environmental_management
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Tại sao QLMT chỉ là các biện pháp mà nhà nước sử dụng? nhà nước mới có quyền quản lý hay sao?

- Dùng những ngôn từ đao to búa lớn như: ...giải quyết những mâu thuẫn cơ bản giữa môi trường và phát triển...

- hay quá trình cạn kiệt tài nguyên thì làm sao mà đảo ngược được? chỉ làm chậm lại chứ đối với tài nguyên không tái tạo thì trước sau gì chả hết ;-(
QLMT được chia làm 2 dạng:

  1. QLMT cấp nhà nước - cấp vĩ mô
  2. QLMT cấp cơ sở - vd: nhà máy, dự án tư nhân nhỏ
Vì thế dạng số 1 định nghĩa như thế vẫn có phần đúng. Có phải vậy không các bác :savage:
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
QLMT được chia làm 2 dạng:

  1. QLMT cấp nhà nước - cấp vĩ mô
  2. QLMT cấp cơ sở - vd: nhà máy, dự án tư nhân nhỏ
Vì thế dạng số 1 định nghĩa như thế vẫn có phần đúng. Có phải vậy không các bác :savage:

Không hẳn vậy đâu ĐBX à, thực tế hiện nay ở các nước có kết quả QLMT tốt thì việc quản lý ở tầm vĩ mô (toàn xã hội hoặc xuyên quốc gia) có sự tham gia rất tích cực của các hội, hiệp hội, các cơ quan phi chính phủ, các viện nghiên cứu độc lập (tư nhân).... do đó không thể coi quản lý cấp vĩ mô là của nhà nước, nhà nước cũng chỉ tham gia như một thành phần quan trọng chứ không phải là duy nhất.
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Không hẳn vậy đâu ĐBX à, thực tế hiện nay ở các nước có kết quả QLMT tốt thì việc quản lý ở tầm vĩ mô (toàn xã hội hoặc xuyên quốc gia) có sự tham gia rất tích cực của các hội, hiệp hội, các cơ quan phi chính phủ, các viện nghiên cứu độc lập (tư nhân).... do đó không thể coi quản lý cấp vĩ mô là của nhà nước, nhà nước cũng chỉ tham gia như một thành phần quan trọng chứ không phải là duy nhất.
Ở các nước khác, ở VN thì khác :pitiful:. Hiện nay quản lý môi trường cấp vĩ mô không những ảnh hưởng tới môi trường mà liên quan đến kinh tế và chính trị nữa đó anh. Anh không thể nào đem toàn bộ lý thuyết khoa học của các nước tư bản vào Việt Nam được. Phải được sàn lọc và phải do cơ quan nhà nước quản lý và chi phối.

Vd: Việc trao giải thưởng về môi trường cho các doanh nghiệp VN thì Bộ TNMT và các bộ khác bảo lãnh và chủ trì. Sau đó 1 công ty truyền thông (kinh doanh) tổ chức. Nếu anh là 1 tổ chức tư nhân mà đứng ra vận động thì ai mà dám bỏ tiền ra đăng ký.
Cái quan trọng của các giải thưởng này là có con dấu đỏ rực rỡ của cơ quan nhà nước trong bằng khen :001:
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ở các nước khác, ở VN thì khác :pitiful:. Hiện nay quản lý môi trường cấp vĩ mô không những ảnh hưởng tới môi trường mà liên quan đến kinh tế và chính trị nữa đó anh. Anh không thể nào đem toàn bộ lý thuyết khoa học của các nước tư bản vào Việt Nam được. Phải được sàn lọc và phải do cơ quan nhà nước quản lý và chi phối.

Vd: Việc trao giải thưởng về môi trường cho các doanh nghiệp VN thì Bộ TNMT và các bộ khác bảo lãnh và chủ trì. Sau đó 1 công ty truyền thông (kinh doanh) tổ chức. Nếu anh là 1 tổ chức tư nhân mà đứng ra vận động thì ai mà dám bỏ tiền ra đăng ký.
Cái quan trọng của các giải thưởng này là có con dấu đỏ rực rỡ của cơ quan nhà nước trong bằng khen :001:

Hi hi, anh có nói gì đến TB với không TB đâu ;-), mà nếu hay thì mình cũng nên học hỏi chứ....bao nhiêu dự án tăng cường năng lực quản lý và cải cách hành chính của VN cũng do các nước TB giúp đó thôi.

Về vụ Vedan được giải thưởng thì theo anh chính sự can dự của cơ quan QL nhà nước lại dẫn đến tiêu cực vì cái sự hấp dẫn của con dấu đỏ rực rỡ của bộ nọ bộ kia đó.

Sự tham gia của cơ quan QLNN nếu không minh bạch và quan chức không trong sạch thì chả có gì đảm bảo rằng sẽ tốt hơn là do các tổ chức ngoài nhà nước thực hiện cả.

Cái gì cũng cần có thời gian, nếu các giải thưởng do tổ chức/hiệp hội phi chính phủ được giám sát chặt chẽ bởi báo chĩ, xã hội và tất nhiên của cả nhà nước nữa thì tất yếu sau một quá trình sàng lọc sẽ có các giải thưởng giá trị thật sự, như giải Nobel đó. Nói túm lại là nhà nước chỉ nên tham gia ở vai trò tạo dựng môi trường hoạt động và tham giám sát cùng với các thành phần khác chứ không nên trực tiếp tham gia.

Ở đây anh không phủ nhận vai trò của nhà nước trong quản lý môi trường mà chỉ muốn chia sẻ quan điểm rằng quản lý môi trường (kể cả ở tầm vĩ mô) không phải là lĩnh vực chỉ do nhà nước thực hiện khi bàn về khái niệm "Quản lý môi trường" mà ĐBX nêu ra.

Tranh luận luôn luôn thú vị ;-)
 

daibangxanh

Cây cổ thụ
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nói túm lại là nhà nước chỉ nên tham gia ở vai trò tạo dựng môi trường hoạt động và tham giám sát cùng với các thành phần khác chứ không nên trực tiếp tham gia.
Tranh luận luôn luôn thú vị ;-)
Anh có rõ vai trò QLMT của Sở Tài Nguyên Môi Trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường (đơn vị hành chánh) và Trung tâm Quan trắc Môi trường (đơn vị sự nghiệp) không ?
Anh em nào có văn bản nào ghi rõ chức năng nhiệm vụ thì share nhé :yahoo:
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh có rõ vai trò QLMT của Sở Tài Nguyên Môi Trường, Chi cục Bảo vệ Môi trường (đơn vị hành chánh) và Trung tâm Quan trắc Môi trường (đơn vị sự nghiệp) không ?
Anh em nào có văn bản nào ghi rõ chức năng nhiệm vụ thì share nhé :yahoo:

Nói túm lại là nhà nước chỉ nên tham gia ở vai trò tạo dựng môi trường hoạt động và tham giám sát cùng với các thành phần khác chứ không nên trực tiếp tham gia.

ĐBX hiểu nhầm ý anh rùi, ý anh trong câu trên là không nên trực tiếp tham gia các vụ danh hiệu & giải thưởng (như vụ Vedan đó).

Về vai trò QLNN thì anh đã nói rõ:

Ở đây anh không phủ nhận vai trò của nhà nước trong quản lý môi trường mà chỉ muốn chia sẻ quan điểm rằng quản lý môi trường (kể cả ở tầm vĩ mô) không phải là lĩnh vực chỉ do nhà nước thực hiện khi bàn về khái niệm "Quản lý môi trường" mà ĐBX nêu ra.

Hi hi, anh hiểu rõ chức năng nhiệm vụ của mấy cái cơ quan QLNN lắm chứ ;-)
 
scroll-topTop