Quản lý môi trường Quản lý nguyên liệu đầu vào ngành sản xuất gốm sứ

phamquyen307

Mầm xanh
Bài viết
21
Nơi ở
bình dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại, em đang theo một dự án về sản xuất gốm sứ, em muốn tìm tài liệu liên quan đến việc quản lý nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất này. Do nguyên liệu đầu vào là đất nên sẽ có nhiều bụi phát sinh, em đang bí chỗ lên hoạch quản lý để hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh, Nhờ các anh/chị giúp đỡ với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Ban Quản Trị
Bài viết
298
Nơi ở
Quãng Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hiện tại, em đang theo một dự án về sản xuất gốm sứ, em muốn tìm tài liệu liên quan đến việc quản lý nguyên liệu đầu vào cho hoạt động sản xuất này. Do nguyên liệu đầu vào là đất nên sẽ có nhiều bụi phát sinh, em đang bí chỗ lên hoạch quản lý để hạn chế ô nhiễm môi trường xung quanh, Nhờ các anh/chị giúp đỡ với ạ. Em cảm ơn nhiều ạ.
vấn đề này có đề cập trong DTM mà em
 
scroll-topTop