Quản lý nhà máy trong khu công nghiệp

P

phong-lan

Guest

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp có trạm xử lí nước thải tập trung.
Nhà máy cam kết với khu công nghiệp sẽ xử lí nước thải đạt loại B.
Vậy nếu khi Sở tài nguyên môi trường hoặc phía HEPZA đi kiểm tra thì có đi kiểm tra nhà máy ko? Hay chỉ phải kiểm tra trạm xử lí tập trung.

Có chứ, giống như công an phường đi kiểm tra tạm trú thì họ sẽ kiểm cả ông chủ cho thuê nhà và người thuê nhà chứ.:50:
 
P

phong-lan

Guest
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thủ tục pháp lí, qui trình xét duyệt…

Nhưng mà nếu vậy thì phi lí quá, vì chất lượng nước thải đầu ra là của trạm xử lí tập trung chứ. Sở chỉ cần kiểm tra và đè đầu Trạm xử lí tập trung mà phạt chứ.
Nếu có kiểm tra thì chỉ có Khu công nghiệp kiểm tra xem là doanh nghiệp có thực hiện đúng cam kết ko thôi.
Đúng ko bà con.
 

GMO_Jupiter

Cây công nghiệp
Bài viết
376
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhà máy hoạt động trong khu công nghiệp có trạm xử lí nước thải tập trung.
Nhà máy cam kết với khu công nghiệp sẽ xử lí nước thải đạt loại B.
Vậy nếu khi Sở tài nguyên môi trường hoặc phía HEPZA đi kiểm tra thì có đi kiểm tra nhà máy ko? Hay chỉ phải kiểm tra trạm xử lí tập trung.

Sở Tài Nguyên Môi Trường có quyền kiểm tra nhà máy (nhưng thường được Hepza mời để "đập" doanh nghiệp đó) bởi vì xã thải không đúng tiêu chuẩn của BQL KCN đó.
Như VSIP có tiêu chuẩn xã thải riêng, nếu doanh nghiệp trong VSIP không xã ra đúng tiêu chuẩn tối thiểu để xã thải thì BQL VSIP sẽ mời Sở TNMT xuống đập thôi.
Còn doanh nghiệp nào có thể xử lý xuống dưới tiêu chuẩn tối thiểu thì Wellcome, và bị đống phí xã thải sẽ nhẹ nhàng hơn tùy thuộc vào nồng độ chất ô nhiễm và lưu lượng
 
  • Thread starter phong-lan
  • Ngày gửi
scroll-topTop