Quản lý tro xỉ thải của Nhà máy nhiệt điện

Nghĩa Ngờ Nghệch

Cây công nghiệp
Bài viết
190
Nơi ở
Thái Nguyên
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Tro xỉ của nhà máy nhiệt điện thường được tái chế đề làm bê tông, phụ gia xi măng,... Bạn kiểm tra kỹ lại tro xỉ của bên bạn phát sinh từ nguồn nào? (Bạn có thể căn cứ vào nhóm mã 04 01 (chất thải từ nhà máy nhiệt điện) trong Thông tư 36/2015/BTNMT về Chất thải nguy hại để xác định rõ hơn).
- Nếu là chất thải rắn thông thường thì không cần giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại.
- Nếu là CTNH theo nhóm mã 04 01 thì bạn ko lên chở ra khỏi khu vực nhà máy. bạn chỉ chở ra khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời. Sau đó thuê đơn vị có giấy phép đến vận chuyển đi.
 

nguyenvanluan1210

Cỏ 3 lá
Bài viết
48
Nơi ở
Hai dương
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
- Tro xỉ của nhà máy nhiệt điện thường được tái chế đề làm bê tông, phụ gia xi măng,... Bạn kiểm tra kỹ lại tro xỉ của bên bạn phát sinh từ nguồn nào? (Bạn có thể căn cứ vào nhóm mã 04 01 (chất thải từ nhà máy nhiệt điện) trong Thông tư 36/2015/BTNMT về Chất thải nguy hại để xác định rõ hơn).
- Nếu là chất thải rắn thông thường thì không cần giấy phép vận chuyển chất thải nguy hại.
- Nếu là CTNH theo nhóm mã 04 01 thì bạn ko lên chở ra khỏi khu vực nhà máy. bạn chỉ chở ra khu vực lưu trữ chất thải nguy hại tạm thời. Sau đó thuê đơn vị có giấy phép đến vận chuyển đi.
Bên mình k phải loại nguy hại. Vẫn đổ ra bãi thải của Công ty.
Phương tiện vận chuyển bằng oto có cần điều kiện gì về giấy phép vận chuyển ko
 
scroll-topTop