Quản lý và xử lý chất thải rắn - TS Trần Thị Mỹ Diệu

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tập bài giảng "Quản lý chất thải rắn đô thị" của TS Trần Thị Mỹ Diệu gồm 10 chuơng
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn
Chương 6 : Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 7 : Trung chuyển và vận chuyển
Chương 8 : Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 9 : Bãi chôn lấp
Chương 10 : Công chụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn
 

Đính kèm

 • QLCTR-Chuong01.rar
  20.2 KB · Lượt xem: 1,027
 • QLCTR-Chuong02.rar
  249.2 KB · Lượt xem: 1,172
 • QLCTR-Chuong03.rar
  95.8 KB · Lượt xem: 4,641
 • QLCTR-Chuong04.rar
  41.3 KB · Lượt xem: 1,759
 • QLCTR-Chuong05.rar
  351.2 KB · Lượt xem: 1,093
Sửa lần cuối:

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tập bài giảng "Quản lý chất thải rắn sinh hoạt" của TS Trần Thị Mỹ Diệu gồm 10 chuơng
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn
Chương 6 : Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 7 : Trung chuyển và vận chuyển
Chương 8 : Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 9 : Bãi chôn lấp
Chương 10 : Công chụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn
 

Đính kèm

 • QLCTR-Chuong06.rar
  43.7 KB · Lượt xem: 2,853
 • QLCTR-Chuong07.rar
  202.4 KB · Lượt xem: 820
 • QLCTR-Chuong08.rar
  533.2 KB · Lượt xem: 845
 • QLCTR-Chuong09.rar
  111.2 KB · Lượt xem: 5,858
 • QLCTR-Chuong10.rar
  15 KB · Lượt xem: 1,404
Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
scroll-topTop