Quản lý và xử lý chất thải rắn - TS Trần Thị Mỹ Diệu

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tập bài giảng "Quản lý chất thải rắn đô thị" của TS Trần Thị Mỹ Diệu gồm 10 chuơng
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn
Chương 6 : Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 7 : Trung chuyển và vận chuyển
Chương 8 : Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 9 : Bãi chôn lấp
Chương 10 : Công chụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:

moitruong08

Sự trở lại của voi Mamut
Bài viết
485
Nơi ở
TP.Hồ Chí Minh
Website
www.yeumoitruong.vn
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Tập bài giảng "Quản lý chất thải rắn sinh hoạt" của TS Trần Thị Mỹ Diệu gồm 10 chuơng
Chương 1 : Giới thiệu chung
Chương 2 : Nguồn phát sinh và thành phần chất thải rắn đô thị
Chương 3 : Tính chất lý học , hóa học và sinh học của chất thải rắn đô thị
Chương 4 : Khối lượng , tốc độ phát sinh và thu gom chất thải rắn
Chương 5 : Quản lý , phân loại , lưu trữ và xử lý chất thải rắn tại nguồn
Chương 6 : Hệ thống thu gom chất thải rắn
Chương 7 : Trung chuyển và vận chuyển
Chương 8 : Xử lý chất thải rắn đô thị
Chương 9 : Bãi chôn lấp
Chương 10 : Công chụ pháp lý và chính sách quản lý chất thải rắn
 

Đính kèm

Sửa lần cuối:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
scroll-topTop