Quan trắc không khí

VBN

Mầm 2 lá
Bài viết
29
Nơi ở
Biên Hòa, Đồng Nai

greenpink

Mầm xanh
Bài viết
16
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
E đang phải làm 1 chuyên đề về "xây dựng mạng lwowsi quan trắc chất lwowjng không khí quận 1". Và em chwa biết nên làm thế nào, và cũng không liếm ra được số liệu. Các anh chị jusp e với:022:
:30::pitiful::pitiful::pitiful::pitiful::pitiful:

Nếu bạn muốn làm chuyên đề này tốt thì nên liên hệ với chi cục bảo vệ môi trường thành phố để xin số liệu. Vì đây là cơ quan chịu trách nhiễm quan trắc chất lượng môi trường ở Tp.HCM
 

Nguyễn Thị Phương Duyên

Hạt giống tốt
Bài viết
3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
hiz hiz, mình cũng đang làm đề tài về quan trắc chất lượng môi trường không khi xung quah khu dân cư chịu ảnh hưởng bởi nhà máy sản xuất nước giải khát, ai oi giúp minh với.....
Nhà máy sán xuất nước giải khát thì có thải ra những chất gì có thể gây ô nhiễm môi trường không khí từ nguồn nước thải đổ trức tiếp ra kênh thủy lợi????
Bạn nào biết chia sẽ cho mính với nghe!
Thanhs nhiều nhiều!
 
scroll-topTop