Quan trắc môi trường trong nuôi trồng thủy sản

kimlong

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
Thủ Đô
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Vấn đề là đối tượng quan trắc của bạn là gì? thông thường các dự án lớn, nuôi trồng thủy sản mang tính thâm canh, có sử dụng nhiều kháng sinh, thuốc khử trùng và thức ăn công nghiệp. Việc nước thải trong quá trình thay nước hoặc bùn thải trong quá trình vệ sinh ao mới là vấn đề chính. Trước khi thải ra môi trường cần phải quan trắc và đánh giá, thậm chí cần thiết phải xây dựng hệ thống xử lý. Tài liệu cụ thể về nó thì mới đang xây dựng thôi, thực tế làm cái việc này ít đơn vị làm lắm.
 
scroll-topTop