Nước cấp Quan trắc mực nước giếng khoan

HueKtmt

Mầm xanh
Bài viết
14
Nơi ở
Hạ Long, QUảng Ninh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Anh/chị cho e hỏi bảng biểu làm báo cáo khai thác nước lòng đất định kỳ theo NĐ 40/2019/BTNMT giá trị lớn nhất nhỏ nhất, trung bình so sánh với chiều sâu mực nước động lớn nhất (giấy phép 61 m). Thực tế bên e đo <15m, đo từ mặt đất tới mặt nc đang khai thác như vậy là đúng hay sai ạ.
Đã có 1 topic về vde này anh/chị trao đổi mực nước động thực tế thấp hơn mực nước động cấp phép là k được khai thác. A/chị thông não giúp e vs ạ.??
Mực nước giếng khai thác số Lk45 (m)​
Lớn nhất​
Nhỏ nhất​
Trung bình​
Chiều sâu mực nước động lớn nhất cho phép​
 
scroll-topTop