quy chế phối hợp BVMT của BQL các KCN

toanhuu

Cỏ 4 lá
Bài viết
70
Nơi ở
viet tri
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Chào các bạn!
mình đang làm ở BQL các KCN.
Có việc này muốn tham khảo ý kiến của các đàn anh trong công tác QLMT.
Theo Quy định mới của BTNMT thì các doanh nghiệp đang hoạt động trong KCNC,KCN,CCN thì thuộc quyền quản lý của BQL các KCN.
BQL các KCN là tổ chức chức chịu trách nhiệm trực tiếp quản lý công tác BVMT theo sự ủy quyền theo sự ủy quyền của cơ quan NN có thẩm quyền.
BQL được ủy quyền có trách nhiệm thẩm định Báo cáo ĐTM, xác nhận Bản CK BVMT. Vậy là BQL các KCN có thẩm quyền như Sở TNMT rồi.
Bạn nào có tờ trình Về việc Quy định quy chế phối hợp hoạt động giữa các Cơ quan QLNN về Môi trường thì gửi cho mình tham khảo với.
Và cả giấy đề nghị ủy quyền thẩm định báo cáo ĐTM, xác nhận Bản Ck BVMT nữa, gửi cho mình với.
Các bạn giúp mình với nhé. Email của mình là: toanhuu6@gmail.com.
Trong công tác QLMT chúng ta còn phải học hỏi nhiều, trao đổi thông tin và tài liệu, hợp tác trong công việc nữa.
chúc các bạn mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt.
 
scroll-topTop