Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mình xin chia sẽ với các member bộ quy chuẩn: QCVN 06-2010/BXD (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH) được ban hành theo thông tư 07/2010/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 17/09/2010. Các member vui lòng xem file kèm theo nha.
 

Đính kèm

Top