Tài liệu QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#1
Mình xin chia sẽ với các member bộ quy chuẩn: QCVN 06-2010/BXD (QUY CHUẨN KỸ THUẬT QUỐC GIA AN TOÀN CHÁY CHO NHÀ VÀ CÔNG TRÌNH) được ban hành theo thông tư 07/2010/TT-BXD có hiệu lực từ ngày 17/09/2010. Các member vui lòng xem file kèm theo nha.
 

Đính kèm

Chủ đề mới

Top