Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi

yenthi

Mầm 2 lá
Bài viết
33
Nơi ở
an giang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Ngày 29/4/2016, Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải chăn nuôi (mã hiệu QCVN 62-MT:2016/BTNMT) theo Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT về việc Ban hành Quy chuẩn Kỹ thuật Quốc gia về Môi trường.
Thông tư số 04/2016/TT-BTNMT có hiệu lực thi hành từ ngày 15 tháng 6 năm 2016.
 
scroll-topTop