Quy định pháp luật về thiết kế bệnh viện

satannt

Cỏ 3 lá
Bài viết
58
Nơi ở
nha trang
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Nhiều lắm bạn ơi !

1. Về mặt xây dựng:
Các quy chuẩn xây dựng VN =>
a. Bản vẽ xây dựng
b. Sơ đồ cấp nước - thoát nước
c. Hệ thống PCCC
d. Hệ thống điện - internet ...

2. Về mặt môi trường
a. Nếu quy mô lớn, phải làm ĐTM, còn nếu làm quy mô vừa và nhỏ thì có thể làm Đề án BVMT, còn phòng khám thì chỉ cần cam kết.
b. Hệ thống xử lý nước thải
c. Hệ thống xử lý rác thải

Hiện tại thì tất cả các hạng mục mình nêu đều có QCXDVN hoặc QCVN hoặc TCVN, bạn muốn tự làm thì phải tự tìm hiểu thôi. Còn nếu không thì thuê bên thầu, họ sẽ chuẩn bị hết cho.
 
scroll-topTop