Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Quy định về khoảng cách an toàn từ khu dân cư đến cơ sở kinh doanh của một số ngành nghề

#8
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
bác nào có quyết định hoặc văn bản nào quy định về khoảng cách an toàn từ khu dân cư đến cơ sở kinh doanh của một số ngành nghề có điều kiện như: kinh doanh xăng dầu, cơ sở sang chiết nạp gas, khí đốt hóa lỏng, kinh doanh vật tư nông nghiệp.... cho minh xin với
cái này ko phải theo quy định tại Quyết định 3733 đâu, tại đây nè
 

Đính kèm

#9
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Ai có biết quy định này không, cụ thể là trường hợp lò đốt chất thải rắn y tế khoảng cách an toàn đến khu dân cư là bao nhiêu.
Cái này không có văn bản nào quy định riêng về lò đốt đặt bao xa, mà có tiêu chuẩn về thiết kế bệnh viện, trong đó quy định rõ các bố trí các khoa phòng, công trình khi xây dựng bệnh viện, có thể tham khảo tiêu chuẩn sau
http://bmktcn.com/UserFiles/Vanhuong/tieuchuan/benhvien/Phuluc TC benhvien.pdf
 
#10
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cái này không có văn bản nào quy định riêng về lò đốt đặt bao xa, mà có tiêu chuẩn về thiết kế bệnh viện, trong đó quy định rõ các bố trí các khoa phòng, công trình khi xây dựng bệnh viện, có thể tham khảo tiêu chuẩn sau
http://bmktcn.com/UserFiles/Vanhuong/tieuchuan/benhvien/Phuluc TC benhvien.pdf
Thanks bạn nhiều, nhưng không có cái mình cần, Luật mt năm 2005 có quy định những cơ sở xử lý chất thải càn phải có khoảng cách an toàn với khu dân cư, TCVN 3733 của BYT cũng có quy định, nhưng luật thì nói chung chung, TC của BYT thì chỉ nêu những cơ sở lưu giữ, chôn lấp, không quy định lò đốt. Đang bí......
 
Top