Quy định về lỗ phóng khí thải

Jessica

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Kcn quế võ vân dương bắc ninh

Jessica

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Kcn quế võ vân dương bắc ninh

CuongNguyen

Cây công nghiệp
Bài viết
177
Nơi ở
Hải Phòng
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Là cửa hoặc miệng ống thải khí á
Tks ^^!
Bạn đọc lại trong ĐTM, về phần quan trắc khí thải, nếu nhà bạn theo US EPA method 1 thì băt buộc ống thải phải trên >0.3m. Bạn đọc thông tư 40/2015/BTNMT
Thông tư 40/2015 đã được thay đổi bằng thông tư 24/2017/ tt btnmt bạn nhé.
 
scroll-topTop