Ứng dụng Gom Rác GRAC

Quy đổi đơn vị

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Cho mình hỏi quy đổi đơn vị từ kg/ngày ra mg/l theo công thức nào nhỉ?:k4664436:
Ví dụ: Tải lượng BOD5 = 65 kg/ngày quy ra nồng độ mg/l là bao nhiêu?
Bạn nào biết chỉ mình với, tìm trong sách hổng thấy:26:
 
Top