Quy mô lập ĐTM ĐƯỜNG GIAO THÔNG?

minhthuy196

Mầm xanh
Bài viết
13
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Hi các bạn,
Mình hiện có một vài vấn đề nhỏ có liên quan đên quy mô của các công trình đường giao thông lập ĐTM.
Theo Nghị định 18 thì Nhóm dự án về giao thông thì mục 20 (phục lục nghị định 18) thì "Dự án xây dựng đường oto cao tốc, đường oto từ cấp I đến cấp III, đường cấp IV miền núi; đường sắt, đường sắt trên cao" thì phải lập ĐTM. Theo quy định này thì mình có 01 thắc mắc nhỏ sau đây:
Đường xét từ cấp I đến IV là xét theo quy mô nào? cấp công trình hay cấp đường?
Vì theo dự án đầu tư thì quy mô dự án sẽ bao gồm:
a. Nhóm dự án
b. Loại công trình
c. cấp công trình
d. cấp đường.
Ví dụ: có đường thì cấp công trình là cấp III nhưng cấp đường là cấp IV, V hoặc VI. nếu xét theo cấp công trình thì dự án này phải lập ĐTM; nếu xét theo cấp đường thì dự án này không phải lập ĐTM.
Vậy xét dự án đường giao thông phải lập ĐTM, mình xét theo cấp nào? cấp Công trình hay cấp đường. Các bạn cho mình ý kiến với nha.
 
scroll-topTop