Quy trình đánh giá hiệu quả xử lý của hệ thống

green_world

Cỏ 4 lá
Bài viết
72
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Có một quy trình công nghệ đang hoạt động, ví dụ như một trạm xử lý nước thải , bây giờ mình muốn đánh giá hiệu quả hoạt động của nó thì cho mình hỏi là có form đánh giá chung không? có trong quy định nào không?

Nội dung đánh giá của mình tập trung vào 2 vấn đề :

- Đánh giá về công suất hoạt động (đạt bao nhiêu % công suất thiết kế, bao nhiêu % công suất chịu quá tải? mức độ ổn định về công suất của hệ thống?)

- Đánh giá về hiệu quả xử lý (chất lượng nước đầu ra khi so sánh với tiêu chuẩn kiểm soát, ví dụ TCVN 5945)

Mình đang xây dựng các nội dung này theo form sau:

- Đánh giá công suất hoạt động trên thực tế bằng cách kiểm soát lưu lượng nước đầu vào tại các máy bơm (cách làm thì có thể dùng số liệu thống kê ghi lại trong máy tính ở trung tâm điều khiển hoặc tính theo lưu lượng bơm x thời gian bơm).

- Đánh giá hiệu suất xử lý bằng mức độ giảm giá trị các thông số phân tích nước đầu vào và đầu ra của hệ thống, kiểm soát chất lượng nước đầu ra theo TCVN, từ đó rút ra kết luận.

Cho mình hỏi là khi phân tích chất lượng nước đầu vào, đầu ra cần thời gian quan trắc tối thiểu là bao nhiêu? có thể phân tích một lần được không nếu thành phần chất ô nhiễm ít biến động, kinh phí cũng có hạn?

Mong các bạn đóng góp ý kiến,
Về mấy cái quy định liên quan đến đánh giá chất lượng và kiểm soát CL nước đầu ra theo TCVN xin ý kiến của anh S_W nhé.
 
scroll-topTop