Ứng dụng Gom Rác GRAC

Tài liệu Quy trình làm đơn xin cấp phép đấu nối cống thoát nước

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Quy trình làm đơn xin cấp phép đấu nối cống thoát nước dành cho các Đơn vị muốn thi công công trình xử lí nước thải

Tải tài liệu tại đây:
https://docs.google.com/document/d/1uX2XeKebgPspsf1eAOuAVegkqMlmqbrxtQ5YZSA4SsE/edit

Các bác tải về rồi điền đúng nội dung, sau đó mang lên UB phường - xã/ huyện - quận để được hướng dẫn chi tiết ko chạy đi chạy lại mệt người
 
Top