Ứng dụng Gom Rác GRAC

QUY TRÌNH NHẬN DIỆN MỐI NGUY VÀ ĐÁNH GIÁ RỦI RO

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#41
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Anh Bình ơi, cho em hỏi xíu, hiện tại bên em mới đi vào thi công, bên giám sát nó yêu cầu làm cái kế hoạch an toàn lao động này, nhưng em thấy TT 07/2016/TT-BLĐTBXH tay thế cho TT 01/2011/TTLT-BLĐTBXH-BYT, nó không yêu cầu mình làm cái này, nhưng trong phụ lục I củaTT 07/2016/TT-BLĐTBXH bộ lại ghi việc thực hiện các nội dung của kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động; hơi rối rối chỗ này, hay mình cứ làm theo bên tư vấn giám sát hả anh
Hi em , căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Điều 76. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Kết hợp với điều 4, điều 5 , Phục Lục I trong thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, mình phải lập kết hoạch an toàn vệ sinh lao động nha em. Đồng thời nếu bên em là đơn vị thi công xây dựng thì em phải thực hiện theo Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhThông tư 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Chúc em làm việc may mắn .
 
#42
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Hi em , căn cứ Luật an toàn vệ sinh lao động 2015 Điều 76. Kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động 1. Hằng năm, người sử dụng lao động phải xây dựng và tổ chức triển khai kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Đối với các công việc phát sinh trong năm kế hoạch thì phải bổ sung nội dung phù hợp vào kế hoạch an toàn, vệ sinh lao động. Kết hợp với điều 4, điều 5 , Phục Lục I trong thông tư 07/2016/TT-BLĐTBXH, mình phải lập kết hoạch an toàn vệ sinh lao động nha em. Đồng thời nếu bên em là đơn vị thi công xây dựng thì em phải thực hiện theo Thông tư 04/2017/TT-BXD quy định về quản lý an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hànhThông tư 02/2018/TT-BXD về quy định bảo vệ môi trường trong thi công xây dựng công trình và chế độ báo cáo công tác bảo vệ môi trường ngành Xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành. Chúc em làm việc may mắn .
Anh Bình trả lời nhanh thế, cám ơn anh, mấy hôm nay rối cái này quá, vừa đi công trường vừa soan cái này, may là công trường mới khởi công, chưa có giấy tờ kiểm định gì nhiều, vài ngày nữa chắc chạy không kịp rồi,
 

MR BINH HSE

voi mamut dễ thương
Thành viên BQT
#43
Top