Ứng dụng Gom Rác GRAC

ISO 9001 Quy trình, thủ tục, kinh nghiệm làm và thực hiện iso

#4
#6
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Vậy thì cùng chia sẻ kinh nghiệm nhé. Ở chỗ mình làm đang thực hiện ISO 9001:2008 và chuẩn bị để đánh giá chứng nhận, còn 17025 thì mình đã được công nhận rồi, 14000 thì bên mình chưa làm.
Vậy bạn có thể chia sẽ một vài thông tin về ISO 9001:2008 thủ tục thực hiện,...với mọi người được không
 
Top