Ứng dụng Gom Rác GRAC

ISO 14001 Quy trình xây dựng ISO 14001 cho DỆt may!

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:
 
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:[/QUO

Tài liệu tham khảo bên dưới
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:[/QUO

Tài liệu tham khảo bên dưới
Bạn bảo tài liệu tham khảo bên dưới sao không thấy j hết. Có gì share lên anh em tham khảo nhé. Mình cũng đang cần. Thank
 
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:[/QUO

Tài liệu tham khảo bên dưới
Ban ui ! Sao bạn nói la tài liệu bên đưới.Mình không hiểu.:no:
 
Top