Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

ISO 14001 Quy trình xây dựng ISO 14001 cho DỆt may!

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:
 
#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:[/QUO

Tài liệu tham khảo bên dưới
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:[/QUO

Tài liệu tham khảo bên dưới
Bạn bảo tài liệu tham khảo bên dưới sao không thấy j hết. Có gì share lên anh em tham khảo nhé. Mình cũng đang cần. Thank
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nhiều bạn rất quan tâm tới ISO 14001 nhỉ!
Mình đang làm về đề tài xây dựng quy trình ISO 14001 cho một doanh nghiệp. Cụ thể là công ty Dệt may. Bạn nào có tài liệu gì liên quan đến việc xây dựng quy trình ISO 14001 thì giúp mình với.
mail của mình hoangdungenv05@gmail.com
mình cảm ơn các bạn nha!
Có gì chúng ta cùng trao đổi kinh nghiệm.:045:[/QUO

Tài liệu tham khảo bên dưới
Ban ui ! Sao bạn nói la tài liệu bên đưới.Mình không hiểu.:no:
 
Top