Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 có hiệu lực kể từ 15/5/2013

pmtuan2007

Cây ăn trái
Bài viết
81
Nơi ở
TPHCM
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thủ tướng Chính phủ ra Quyết định số 18/2013/QĐ-TTg ngày 29/3/2013 về cải tạo, phục hồi môi trường và ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên lãnh thổ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Quyết định này chỉ áp dụng đối với các tổ chức, cá nhân được phép khai thác khoáng sản và các tổ chức, cá nhân khác có liên quan trên lãnh thổ nước Việt Nam.

Việc cải tạo, phục hồi môi trường trong các hoạt động thăm dò, khai thác dầu khí, nước khóa và nước nóng thiên nhiên không thuộc phạm vi điều chỉnh của Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2013 và thay thế Quyết định 71/2008/QĐ-TTg ngày 29/5/2008 của Thủ tướng Chính phủ về ký quỹ cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản.
 

Đính kèm

  • 18-2013.pdf
    813.2 KB · Lượt xem: 378
scroll-topTop