Ứng dụng Gom Rác GRAC

Rác thải y tế

#2
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Trong đoạn phim trên mình có nghe nói đến công nghệ "hấp khử khuẩn" để tái sử dụng rác thải y tế, tuy nhiên hơi mắc. Cái này thực ra hiện nay chính phủ Tây Ban Nha đã tài trợ kinh phí cho Việt Nam áp dụng công nghệ này. Hôm lâu trong ngày hội Tây Ban Nha diễn ra tại TpHCM mình đã được biết thay vì mỗi bệnh viện đầu tư 1 lò đốt rác y tế hoặc trã chi phí cho đơn vị xử lý rác thải y tế thì bạn bệnh viện đó có thể nhận được sự tài trợ của chính phủ TBN, như thế bệnh viện có thể giảm được chi phí xử lý, mà còn tận dụng lại được rác thải y tế(như: kim tiêm, găng tay...)
Nếu bạn giới thiệu được 1 bệnh viện cho chính phủ Tây Ban Nha, bạn sẽ được hoa hồng trong đó.
Để hôm nào lục lại Số ĐT của người đại diện cho các bạn.
 
#3
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo như đã hứa.
Vũ Trọng Nghinh
Địa chỉ: 254 Bến Chương Dương, Q1, TpHCM
Tel: 08.836.8814
Email: vtnghinh@fmail.vnn.vn

Nếu bạn nào giới thiệu được 1 bệnh viện có vấn đề về rác thải y tế cho bác Vũ Trọng Nghinh (bác này lớn tuổi rồi nhé bạn, hình như là người Hà Nội, Khôgn biết bác Worker có biết không?) thì bạn sẽ có "hoa hồng" trong đó. Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ với bác ấy.
 
#4
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo như đã hứa.
Vũ Trọng Nghinh
Địa chỉ: 254 Bến Chương Dương, Q1, TpHCM
Tel: 08.836.8814
Email: vtnghinh@fmail.vnn.vn

Nếu bạn nào giới thiệu được 1 bệnh viện có vấn đề về rác thải y tế cho bác Vũ Trọng Nghinh (bác này lớn tuổi rồi nhé bạn, hình như là người Hà Nội, Khôgn biết bác Worker có biết không?) thì bạn sẽ có "hoa hồng" trong đó. Để biết thêm chi tiết bạn có thể liên hệ với bác ấy.
Hi hi, tớ có làm về công nghệ đâu mà biết mấy bác chuyển giao công nghệ.
 

xuka2010

New Member
#8
Top