rác thải

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
có ai biết về các tính các thông số của hệ số phát thải của chất thải rắn không. chỉ giúp với. tôi đang làm đề tài về rác thải

Câu hỏi của bạn có vẻ không logic :50:. Vật chất ở dạng rắn là dễ kiểm soát nhất vì độ linh động trong môi trường không cao như chất khí và chất lỏng (dễ khuếch tán trong môi trường, hòa tan, pha loãng....). Chất thải rắn thì tùy vào tính chất của nó thì chỉ cần có vật chứa/đựng phù hợp là nó nằm im re một chỗ, ví dụ:
- Chất thải rắn nguy hại: cho vào hầm chứa bê tông
- Rác thải ở nhà: cho vào thùng rác...
- Cái vỏ chai nước plastic thì cứ vứt trong góc nhà cũng chả sao

Tất nhiên có một số chất rắn có khả năng thăng hoa như băng phiến thì cần có cách lưu giữ riêng.

Như việc khả năng phát thải chất thải rắn vào môi trường là phụ thuộc chính vào cách chúng ta kiểm soát chúng.
 

loyalluong

Mầm 2 lá
Bài viết
34
Nơi ở
Hồ Chí Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình muốn nói về hệ số phát thải:
ví dụ như: một hộ dân với tổng số người là 5 thì lượng CTR phát sinh trong 1 ngày là bao nhiêu(tính trung bình)? thì suy ra lượng CTR phát sinh trung bình/1ngày/khu vực nào đó chẳng hạn.
theo tôi được biết thì trong cuốn sách của WHO có cách tính nhưng không tìm ra đươc.(trong đó có tất cả các hệ số phát thải của đất, nước, không khí, CTNH...)
 

Worker

Cây công nghiệp
Bài viết
389
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình muốn nói về hệ số phát thải:
ví dụ như: một hộ dân với tổng số người là 5 thì lượng CTR phát sinh trong 1 ngày là bao nhiêu(tính trung bình)? thì suy ra lượng CTR phát sinh trung bình/1ngày/khu vực nào đó chẳng hạn.
theo tôi được biết thì trong cuốn sách của WHO có cách tính nhưng không tìm ra đươc.(trong đó có tất cả các hệ số phát thải của đất, nước, không khí, CTNH...)

Thực ra các cách tính trong sách đều chỉ để tham khảo phương pháp thôi chứ độ chính xác không cao bởi vì lượng CTR phát sinh/đầu người phụ thuộc vào các yếu tố:
- Mức sống hay thu nhập
- Tập quán
- Đặc điểm hộ gia đình (số người, thế hệ...)
- Đặc điểm cư dân (tuổi trung bình...)
- ...
Thông thường để tính toán cho một dự án cụ thể (bãi chôn lấp, hệ thống thu gom hay nhà máy đốt rác...) người ta thường dùng phương pháp điều tra xã hội học kết hợp với thống kê thì mới có kết quả xác thực. Dự án 3R ở Hà Nội cũng phải tiến hành điều tra lấy mẫu ở các khu vực.
 

youhateme

Mầm xanh
Bài viết
5
scroll-topTop