Reduce, Reuse, Recycle!

Vân Anh

Mầm xanh
Bài viết
19
Nơi ở
Gia Lai
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
đi phân loại rác tại nguồn mình thấy ý thức ng dân về vấn đề này chưa dc cao.....hix.......

Mình đống ý với ý kiến của bạn. Mình đang đề ra kế hoạch thực hiện 3R tại thành phố mình ở, trình lên Sở nhưng mà thực tế thấy người dân không mặt mà với dự án này, kinh phí lại ít, mình đang thụt lùi rồi, :30:
 

namnguyennd

Cỏ 4 lá
Bài viết
71
Nơi ở
Hà Nam
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Thay đổi thói quen cố hữu của người dân là một câu chuyện dài.
Để thay đổi được từ ý thức nhìn nhận đến thói quen phải đồng bộ hoá quy trình: người dân phân loại rác tại nguồn để làm gì --> có thu gom theo phân loại không --> có xử lý theo quá trình phân loại không. Như vậy cách nhìn của người dân mới thay đổi...
 
scroll-topTop