Revising CDM for a post-2012 world

guang

Cỏ 3 lá
Bài viết
46
Nơi ở
Hanoi
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Các bạn quan tâm đến CDM chắc hẳn đều muốn biết chuyện gì sẽ xảy ra sau năm 2012, năm kết thúc giai đoạn cam kết thứ nhất (CP1). Báo cáo của Shell sẽ cho các bạn một vài định hướng của thị trường cácbon sau năm 2012 và các khuynh hướng mới của thị trường cácbon hậu Kyoto. (xem file đính kèm):32:
 

Đính kèm

  • PresCDM1d.pdf
    252.8 KB · Lượt xem: 392
scroll-topTop