Ứng dụng Gom Rác GRAC

sách công nghệ xử lý nước bằng phương pháp sinh học nè

#12
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mời các bạn vào xem công nghệ :
mời các bạn tham khảo nhé:

1. JKS – xP xử lý nước thải theo phương pháp sinh học, dùng các vi sinh vật kị khí, thiếu khí và hiếu khí phân huỷ cac chất hữu cơ trong nước thải. Johkasou là loại thiết bị thân thiện với môi trường…

2. Trong JKS-xP sử dụng màng lọc khuẩn theo hướng không gian nhằm tăng bề mặt tiếp xúc nước thải với các vi sinh vật đặc hiệu.

3. JKS – xP tích hợp các quy trình xử lý trong Johkasou Nhật Bản và quy trình ABR – Biof Hàn Quốc. JKS – xP được cấu tạo phù hợp cho điều kiện xử lý nước thải ở Việt Nam.

4. JKS – xP khử khuẩn Coliform bằng khí Ozone, mật độ Coliform chỉ còn x10-2 thấp hơn tiêu chuẩn trong cột A QCVN 14/2008/BTNMT.

Lh: jks-hactra.com.vn
longnb.hactra@gmail.com
 
Top