sách : mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải

Hotline: 1800 1522

Ứng dụng tiện ích

App yeumoitruong.vn

App Store Google Play

App Gom Rác GRAC

App Store Google Play

Chia sẻ trang

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung có 3 phần chính
- những vấn đề chung về xử lý nước thải đề cập tới những vấn đề về nguồn gốc, đặc điểm và tính chất nước thải, ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
- các quá trình và công trình xử lý nước thải dân dụng và công nghiệp, xử lý bùn cặn công suất vừa và nhỏ
- giới thiệu cơ sở thiết kế, quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/ThoatNuocTap2_XL%20nuoc%20thai.pdf
 
scroll-topTop