sách : mạng lưới thoát nước và xử lý nước thải

matrix103dpi

Cây công nghiệp
Bài viết
325
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
nội dung có 3 phần chính
- những vấn đề chung về xử lý nước thải đề cập tới những vấn đề về nguồn gốc, đặc điểm và tính chất nước thải, ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước, sơ đồ công nghệ xử lý nước thải
- các quá trình và công trình xử lý nước thải dân dụng và công nghiệp, xử lý bùn cặn công suất vừa và nhỏ
- giới thiệu cơ sở thiết kế, quản lý kỹ thuật trạm xử lý nước thải

http://www.fileden.com/files/2008/4/24/1881731/ThoatNuocTap2_XL%20nuoc%20thai.pdf
 
scroll-topTop