sản xuất chì

Minh Grac

Cây cổ thụ
Ban Quản Trị
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Toi có kinh doanh sản xuất chì chài, quá trình sản xuất như sau: chì phế liệu nấu mềm, chảy đổ khuôn. Hoi: loại hình có bị cấm không? Theo điều mấy luật bảo vệ Môi trường?
Xin giấy phép đăng ký xử lý chất thải nguy hại là được, không cấm. Ở Bà Rịa Vũng Tàu có 1 công ty chuyên về tái chế Chì thải có giấy phép của Bộ đó. Công ty Dung Ngọc

Xin lỗi hiểu nhầm ý của anh. Nếu Anh sản xuất chứ không tái chế thì lên hỏi trực tiếp Sở (nếu nằm ngoài KCN) hoặc BQL KCN (nếu nằm trong KCN).
Nhập chì thỏi --> nấu và đút khuôn--> sản phẩm
 
Sửa lần cuối:
scroll-topTop