Ứng dụng Gom Rác GRAC

Sản xuất thuốc lá- Tính chất của khí thải và bụi

P

phong-lan

Guest
#4
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
tobacco dust: bụi thuốc lá
tobacco industrial: công nghiệp thuốc lá
particularmeter: hạt bụi = dust
sized - sizing: kích thước
diameter: đường kính
specific gravity: trọng lượng riêng


các bạn lưu ý là tobacco và cigarrete là không có giống nhau đâu!

chúc bạn tìm được nhiều tài liệu hơn. :40:
 
Top