Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Sau khi phê duyệt/xác nhận đề án bảo vệ môi trừong

  • Thread starter nxqui
  • Ngày gửi
#2
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Nội dung, kế hoạch, tiến trình thực hiện các công trình xử lý bảo vệ môi trường thì đã được thể hiện trong đề án BVMT.
Còn sau khi đã được phê duyệt thì chủ đầu tư phải có văn bản báo cáo cơ quan phê duyệt hoặc xác nhận về các nội dung đã hoàn thành để được kiểm tra, xác nhận.
TT 04 đã thể hiện rất rõ, bạn hãy đọc kỹ lại đi.
 
#3
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất, tràn dầu và sự cố môi trường 25L
Chưa hết đâu hằng năm còn phải có báo cáo định kỳ 6 tháng 1 lần về tiình hình, hiện trạng môi trường của cơ sở nữa. Nhưng theo mình được biết thi hiện giờ đã ngừng việc cấp xác nhận đề án bảo vệ môi trường rồi, quy định nay dc ra tại văn bản số
854/BTNMT-TCMT ngày 19/3/2010 của tổng cục môi trường
 
Top