sấy thùng quay

tôn thị ly

Mầm xanh
Bài viết
11
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
mình ép nik của bạn rồi đó . bạn có tài liệu gì gởi cho mình xem với . mình cũng có 1 ít tài liệu có gì mình gởi cho bạn xem thử. bạn cho mình mail đi mình gởi qua cho. mình cũng có file cad của sấy thùng quay rồi nhưng có mấy điểm thắt mắt chưa giải đáp được.
mình sắp phải nộp bài cho thầy rồi bạn có rảnh thì lên mạng có gì mình trao đổi tài liệu cho nhau nha.
thanks bạn trước nha.
 
scroll-topTop