sCOD, rbCOD, sBOD...?

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bình thường tụi mình nói đến COD, BOD nhưng để hiểu sâu về nó thì rất nhiều vấn đề để bàn.

Cơ bản nhất là phải biết:
+ COD (chemical oxygen demand): nhu cầu oxy hóa học
+ BOD (biochemical oxygen demand): nhu cầu oxy sinh hóa

Ngoài ra ít nhất phải biết thêm 4 loại:

+ sCOD (soluble COD): COD hòa tan hay còn gọi là COD sau khi lọc
+ pCOD (particulate COD): COD ở dạng phân tán, là dạng COD có được từ lơ lửng, dạng không tan.

+ sBOD (soluble BOD): BOD hòa tan hay còn gọi là BOD sau khi lọc
+ pBOD (particulate BOD): BOD ở dạng phân tán, là dạng BOD có được từ lơ lửng, dạng không tan.


Vấn đề là tại sao phải phân ra như vậy và ý nghĩa của những thông số trên dùng để làm gi?
 

phuonglt_ANZ

Cây công nghiệp
Bài viết
278
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bình thường tụi mình nói đến COD, BOD nhưng để hiểu sâu về nó thì rất nhiều vấn đề để bàn.

Cơ bản nhất là phải biết:
+ COD (chemical oxygen demand): nhu cầu oxy hóa học
+ BOD (biochemical oxygen demand): nhu cầu oxy sinh hóa

Ngoài ra ít nhất phải biết thêm 4 loại:

+ sCOD (soluble COD): COD hòa tan hay còn gọi là COD sau khi lọc
+ pCOD (particulate COD): COD ở dạng phân tán, là dạng COD có được từ lơ lửng, dạng không tan.

+ sBOD (soluble BOD): BOD hòa tan hay còn gọi là BOD sau khi lọc
+ pBOD (particulate BOD): BOD ở dạng phân tán, là dạng BOD có được từ lơ lửng, dạng không tan.


Vấn đề là tại sao phải phân ra như vậy và ý nghĩa của những thông số trên dùng để làm gi?

Bác Snow giải thích kỹ hơn được không?
 

Snow_wolf

Cây cổ thụ
Bài viết
1,130
Nơi ở
Ho Chi Minh
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình chỉ biết một số điều như thế này:

COD tổng, BOD tổng: dùng cho đánh giá kết quả cuối cùng và hiệu suất xử lý thô.

Trong xử lý sinh học hiếu khí thì quan tâm đến: BOD hòa tan vì BOD ở dạng phân tán thì được loại bỏ một phần trước khi vào bể xử lý sinh học.

Trong xử lý sinh học kị khí thì quan tâm đến bCOD (biodegradable COD) và cũng chia ra làm 2 loại là bCOD hòa tan và không hòa tan để đánh giá ở quá trình xử lý cơ học.

Ngoài ra cũng cần quan tâm đến rbBOD (readily biodegradable BOD: BOD nhanh chóng phân hủy sinh học) vì rbBOD quyết định khả năng khử nito trong bể thiếu khí.

Mong các bạn góp ý.


P/s: đề tài này khá hay có thể phát triển thêm 2 câu hỏi nữa: thiết kế kị khí quan tâm thông số nào, thiết kế hiếu khí quan tâm thông số nào ?
 

phucnt

Hạt giống tốt
Bài viết
1
Nơi ở
huế
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Bình thường tụi mình nói đến COD, BOD nhưng để hiểu sâu về nó thì rất nhiều vấn đề để bàn.

Cơ bản nhất là phải biết:
+ COD (chemical oxygen demand): nhu cầu oxy hóa học
+ BOD (biochemical oxygen demand): nhu cầu oxy sinh hóa

Ngoài ra ít nhất phải biết thêm 4 loại:

+ sCOD (soluble COD): COD hòa tan hay còn gọi là COD sau khi lọc
+ pCOD (particulate COD): COD ở dạng phân tán, là dạng COD có được từ lơ lửng, dạng không tan.

+ sBOD (soluble BOD): BOD hòa tan hay còn gọi là BOD sau khi lọc
+ pBOD (particulate BOD): BOD ở dạng phân tán, là dạng BOD có được từ lơ lửng, dạng không tan.


Vấn đề là tại sao phải phân ra như vậy và ý nghĩa của những thông số trên dùng để làm gi?
vậy điểm khác nhau cơ bản giữa SCOD và COD là gì ? bạn có thể giải thích giúp mình đc ko?
 
  • Thread starter KYNGUYENXANH
  • Ngày gửi
scroll-topTop