Sẽ hủy bỏ viết Đề án bảo vệ môi trường tại Tp HCM vào tháng 6/2013

tintucmoitruong

Mầm 2 lá
Bài viết
33
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình nghe sếp nói phong phanh là tp HCM sẽ thôi không áp dụng viết Đề án bảo vệ môi trường, cũng như đơn giản và chi tiết. Mọi người có ai biết thông báo chính thức từ sở hay ban ngành nào sẽ ban hành quy định này không. Và nếu như không làm đề án bảo vệ môi trường thì họ sẽ thay bằng cái gì ta.
 

leda

Cây công nghiệp
Bài viết
107
Nơi ở
TP Hồ Chí Minh

tintucmoitruong

Mầm 2 lá
Bài viết
33
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Theo điều 39 (Điều khoản chuyển tiếp) của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP thì trong thời hạn không quá 2 năm kể từ khi nghị định này có hiệu lực (05/06/2011) thì phải thực hiện lâp Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản. Do đó, đến ngày 05/06/2013 là hết hạn nộp đề án.

Ý mình ở đây k phải hỏi là khi nào hết hạn nộp mà là có phải sẻ hủy bỏ, không viết Đề án bảo vệ môi trường đơn giản/chi tiết tại Tp HCM nữa k ấy.
 

md.miss

Cây công nghiệp
Bài viết
189
Nơi ở
Hà nội

thhenviro

Cây công nghiệp
Bài viết
212
Nơi ở
Go Vap dis, HCM city

hoahong39

Cây công nghiệp
Bài viết
340
Nơi ở
HCM
Website
hoahong39.wordpress.com
scroll-topTop