Share Đề án May mặc

NguyenVanDao

Hạt giống tốt
Bài viết
4
Nơi ở
Đồng Tháp
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Gửi cho tớ xin với, email: nguyenquangtdvp@gmail.com
Bạn up lên luôn cho mọi người tham khảo nhé.
Cảm ơn nhiều

------------
Xin đã lâu rồi không thấy trả lời thế bạn. Có thì up lên cho mọi người đi, chém gió mãi
03/4/2013
Bạn có đề án nào hong cho mình xin đi
Nguyenvandaodt66@gmail.com
 
scroll-topTop