Ứng dụng Gom Rác GRAC
FACEBOOK GRAC TẶNG ĐỒ VÀ PHÂN LOẠI RÁC TẠI NGUỒN

Siêu Thị của rơi

#1
An toàn hóa chất | an toàn lao động | Sự cố tràn dầu | Bộ ứng cứu tràn đổ 25L
Mình vừa đọc được tin trên WEB: http://vnexpress.net/GL/Doi-song/2010/07/3BA1E668/
Nội dung: Nơi nhận những món đồ bị đánh rơi, đăng tin và trao trả cho khổ chủ.
Nhằm phổ biến trang web: www.banduongxa.com. cho anh Thanh và ủng hộ những côn việc từ thiện nên mình pót bài nay cho anh em, biết đâu có khi hữu ích.
Mong MOD đừng dè le te bài của em nha :(.
 
Top