Ứng dụng Gom Rác GRAC

slogan quản lý chất thải rắn

#1
Bộ ứng cứu tràn đổ hóa chất và môi trường
Mọi người ơi, có ai có khẩu hiệu về quản lý chất thải rắn nào hay không?
:clapping::clapping::clapping::clapping:
Cho mình vài ý tưởng để vận động trong công ty đi.
Cám ơn tất cả mọi ý kiến của các bạn.
:56::56:
 
Top